12 tháng 11 đến 21 tháng 11

Bình Thường

+1.8%

02 tháng 11 đến 11 tháng 11

Bình Thường

+0.8%

×

Chỉ số này thể hiện mức độ nhiễm khuẩn đường hô hấp có triệu chứng giống cúm (ILI) tại thành phố Hồ Chí Minh. Tỉ lệ nhiễm bệnh được xem là 'rất cao' nếu chỉ số ILI trên +4.0%. Chỉ số này được tính dựa trên báo cáo ILI hàng ngày từ các phòng khám tư nhân trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

cheap ralph lauren ralph lauren outlet ralph lauren outlet